Inne usługi w zakresie rachunkowości

Rozliczenia z urzędem skarbowym - Łask


» Sporządzania zeznań dla osob fizycznych wraz z ich wysyłką elektroniczną lub papierową do urzędów skarbowych,
» Sporządzania zeznań z najmu prywatnego,
» Rozliczania dochodów z pracy za granicą,
» Pomocy w zakresie zakładania różnych form działalności oraz ich likwidacji,
» Pomocy w zakresie dostępnych form opodatkowania i ich wyboru,
» pomocy w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych,
» Wyprowadzania zaległości podatkowych i ZUS.