Usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej

Usługi księgowe Łask


» Rejestracja pracowników w ZUS
» Naliczanie wynagrodzeń oraz przygotowanie przelewów wynagrodzeń
» Sporządzanie deklaracji do ZUS i US,
» Sporządzanie deklaracji PFRON,
» Obsługa umów o pracę, umów cywilno-prawnych i innych,
» Administrowanie teczkami osobowymi,
» Kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
» Sporządzanie oraz przekazywanie informacji oraz zaświadczeń przeznaczonych dla pracowników ( w tym: o zatrudnieniu, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy),
» Raportowanie do GUS,
» Przygotowywanie raportów kadrowych, półrocznych i rocznych.